ارتباط چیست؟ چطور ارتباط خوبی داشته باشیم؟

ارتباط چیست؟ چطور ارتباط خوبی داشته باشیم؟

ارتباط چیست؟ چطور ارتباط خوبی داشته باشیم؟

انواع ارتباطات ؟
۱– ارتباطات انسان با انسان
فرد با فرد ( ۱- ارتباط کلامی ۲- ارتباط غیر کلامی )
ارتباطات گروهی ( ۱- ارتباط کلامی ۲- ارتباط غیر کلامی )
ارتباطات جمعی( ۱- ارتباط کلامی ۲- ارتباط غیر کلامی )روزنامه

۲- ارتباط انسان با حیوان
۳- انسان با ماشین

– ارتباطات کلامی : مجموعه روابطی که از طریق گفتن و گفتگو بیان می وشد ارتباط کلامی گویند .

 ویژگی ارتباطات کلامی ؟

۱- صریح ۲ – کوتاه ۳- دقیق ۴- مودبانه ۵- صحیح ۶- پرمحتوا

– مهارتهای ارتباطات کلامی چیست؟

رمزگذاری: ۱- نوشتن (‌ ۸‌ سالگی )۲-گفتن ( ۲ سالگی )
رمز گشایی:۳- خواندن (‌۶ سالگی ) ۴- شنیدن ( ۴ سالگی )
۵- درک کردن

ماهیت ارتباطات به چه صورت

۱-ارتباطات فرآیندی (‌فراگردی )‌مدوام است :  همه چیز در حال تغییر و اگذاری است  هراکلیتوس :‌ما از یک رودخانه دو بار نمی توانیم رد بشویم چطور می توان ارتباطات را تجزیه وتحلیل کرد

۲- فرایندی نظامند است :  به مجموعه ای از اجزاء منظم ومرتبط گفته می شود که در راستای به رسیدن یک هدف مشخص با هم کار می کنند
۳- فرایندی میان کنشی است :  یعنی ارتباط دو طرفه باشد (‌فرستنده به گیرنده ) هدف از ارسال پیام تغییر در دانش – نگرش – رفتار می باشد

۴- ار تباطات می تواند ارادی یا غیر ارادی باشد :
۱- هر دو چه فرستنده ، چه گیرنده هدف دار هستند (‌ارادی )
۲- فرستنده غیر ارادی است اما گیرنده ارادی درک می کند (‌غیر ارادی )‌مانند سوء‌تفاهم
۳- فرستنده با هدف می فرستد اما گیرنده آن را برداشت نمی کند ( ارادی )
۴- هر دو غیر ارادی می باشند هم فرستنده هم گیرنده (‌غیر ارادی )

پیشنهاد میکنم این مقاله را هم از دست ندهید:  چطور مهارت های ارتباطی را افزایش دهیم؟

۵- فراگرد :‌ارتباط باید تعاملی باشد :
یعنی یک فرستنده ویک گیرنده باشد و یک بازخورد وجود داشته باشد و نوع ارتباط این تعامل به شرایط زیر بستگی دارد .
۱- مهمترین شرایط فیزیکی ، اجتماعی و روانی می باشد که در یک پیام اثر دارد
۲- فرهنگ ما را تغییر میدهد (‌فرهنگ اجتماعی )
۳- در این فرهنگها یک سری ُخرد فرهنگ های نظام یافته است
۶- فرایند ارتباطی عملکردی است یا مبتنی بر وظیفه

مهارتهای ارتباطی کلامی

گفتن : فن یا هنری است که انسان توسط آن بر دیگران اثر می گذارد ، دیگران را ترغیب می کند و در مراودات اجتماعی بکار می رود و در بین مهارتهای ارتباطی بیشترین کاربرد را دارد
(رعایت نکاتی در مورد گفتن)
۱- خوب گوش کردن ۲- مطالعه کردن ۳- نقل قول از بزرگان ۴- در مورد موضوعی که آگاهی نداریم صحبت نکنیم ۵- تقلید از دیگران نباشد ۶- عدم تعریف زیادی از خود در طول صحبت ۷- صحبت کردن دو طرفه باشد ۸- در مورد مسائلی که علاقه و اطلاعات دارید صحبت کنید ۹- از کلماتی که که معنی آن را نمی دانیم استفاده نکنیم .

رعایت نکاتی در مورد شنیدن (‌گوش دادن )

۱- بپذیریم که دیگران حق حرف زدن دارند-۲- از قطع کردن حرف دیگران بپرهیزد
۳- به حرف یک گوینده گوش دهیم – ۴- همیشه تایید کننده خوبی باشیم
۵- اگر ابهامی داریم سوال کنیم – ۶- توجه زیاد به حرف کودکان

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *